Faglig profil

Personligt
Arkitura drives som enkeltmandsfirma af Peter Friederich, uddannet arkitekt og bygningskonstruktør MAK.

Faglig profil
Bred og generel kompetence i arkitektfaget på baggrund af 20 års erfaring inden for almindeligt arkitektarbejde, byggeteknik og projektering af både store og små byggeprojekter.

Omfattende kompetence indenfor sagsstyring, byggepladsstyring og tilsyn.
Erfaring i at styre byggeprojekter fra skitsering til aflevering gennem alle projektfaser.

Fleksibelt, rutineret og målrettet arbejde og gode samarbejdsevner.

Se personligt CVReferencer
Arkitura, ved Peter Friederich, har en bred vifte af referencer fra både egne arbejder og projektansættelser på tegnestuer.

Referencer som freelance arkitekt:
- Byggeopgaver i eget regi - tilbygning og nybygning af villabyggeri m.m. jf. vedlagte referenceliste.
- Beskrivelsesarbejder for bl.a. Kim Utzons Tegnestue.

Referencer som ansat arkitekt:
- Projekteringsledelse, sagsstyring og projektering af institutions- bolig- og erhvervsbyggeri samt renoveringsopgaver.
- Byggeledelse og tilsyn af mindre og store byggeprojekter.
- Projektarbejde og ansættelse hos bl.a. Kim Utzon Arkitekter og Arkitekttegnestuen Virumgård jf. personlig CV.

Se referenceliste

Se udvalgte projekter