Projektudvikling og innovation gennem netværk

Arkitura deltager i netværk med andre freelance partnere, rådgivere og faggrupper og samarbejder omkring forskellige tværfaglige projekt- og investeringsopgaver indenfor byggesektoren:

Arkitura deltager i arkitektkonkurrencer, ideoplæg og projektudvikling gennem netværksgrupper.

Arkitura har et bredt og velfungerende kontaktnet indenfor design, layout, statik, byplan og landskab samt CAD tegning og illustration.

Arkitura kan arbejde internationalt på baggrund af tidligere fagrelevant erhvervserfaring i Tyskland, Schweiz og Brasilien.


Sidste udviklingsprojekter:
- Husbåde i Københavns Havn
- Husbåde – udvikling, design og teknik
- Sommerhuse på Læsø
- Diverse konkurrencer jf. referenceliste


Se referenceliste

Se netværk og samarbejdspartnere