Peter Friederich - personligt CV

Uddannelse

Alder

UddannelserKurser, kvalifikationer
Medlemsskaber

Beskæftigelse:Projektreferencer

2004 -


1996-2004

1996-


1995-1996


1994-1995


1987-1990


1976-1986

Arkitekt og Bygningskonstruktør MAK

Født 1954 i Bern, Schweiz.

Arkitektuddannelse og Hochbauzeichnerlære fra Schweiz 1976.
Bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole, Kbh. 1991.
Kunstakademiets Arkitektskole, 3 års studier, 1992-1994.

Beskikkelse som byggesagkyndig for huseftersyn, 1996.
Byggeledelse, 3 dages kursus, Byggecentrum Middelfart, 1999.
EDB-kurser i AutoCad, Archicad, Revit, Photoshop m.m.
Diverse opdaterende kurser og seminarer i byggeteknik.

Konstruktørforeningen MAK.


Kim Utzon Arkitekter, København.
Bygherretilsyn, projektering og byggeteknisk opfølgning af store boligbyggerier m.m. samt beskrivelsesarbejder.

Arkitekttegnestuen Virumgaard.
Skitsering, projektering og projektstyring indenfor institutions- og boligbyggeri. (Sagsarkitekt).
Byggeledelse og tilsynsopgaver af nybyggeri, renoverings- og ombygningsopgaver. Beskrivelsesarbejder.
Udvikling og indarbejdelse af projekteringsmetodik samt opdatering af byggeteknisk viden i projekteringen,
Udførelse af CAD-manual og implementering af CAD-programmet revit i projekteringssammenhæng.

Selvstændig rågivningsvirksomhed med projekteringsopgaver og arkitektrådgivning.
Private om- og tilbygningsprojekter, beskrivelsesarbejder.

Kim Utzons Tegnestue, Helsingør.
Skitsering og hovedprojektering af bl.a. Baptistkirkens hovedsæde i Berlin, samt Taastrup Apotek.

Nova 5 Arkitekter / Grünberger Arkitekter.
Skitsering og projektering af bolig- og erhvervsbyggeri i Tyskland og Danmark.

Guntofte og Beck, rådgivende ingeniører og arkitekter.
Hovedprojektering af arkitekt- og ingeniørprojekter indenfor erhvervs- og boligbyggeri.

Diverse ansættelser som projekterende arkitekt/bygningskonstruktør i Schweiz og Brasilien.

Se referenceliste

Se udvalgte projekter