Køreplan og faseopdeling for privat byggeprojekt
Arkituras rådgivningsmodel tager udgangspunkt i faseopdelinger og forskellige delydelser, efter en udarbejdet køreplan for byggearbejder.

Køreplanen strækker sig fra projektets opstart til den endelige aflevering og er opdelt i byggefaser og rådgivningsdelydelser. Bygherren opnår dermed et godt overblik over byggefasernes forløb, økonomi og ansvarsfordeling.

Der kan aftales, at rådgivning kun ydes i bestemte faser og bygherre selv varetager nogen ydelser. Bygherre kan dermed til - og fravælge ydelser efter behov.

Skitsering:
1. Analyse af ønsker, behov og økonomi
2. Skitseringsfase
3. Skitseprojekt
4. Overordniet økonomioverslag

Projekt og udbud:
5. Myndighedsandragende og udbudsprojekt
6. Kortfattet omfangsbeskrivelse
7. Uddybet økonomioverslag
8. Udbudsstyring og entreprenørvalg

Udførelse og opfølgning:
9. Kontrakt med entreprenør
10. Opstart og opfølgning af projekt
11. Byggeledelse og økonomistyring
12. Tilsyn og aflevering